Rhuddlan 30mph

Please sign and support our petition for a safer Rhuddlan 

A wnewch chi arwyddo o blaid diogelu Rhuddlan?

 

Image preview

 • It has come to our notice that vehicles are ignoring the speed limit along Abergele Road, Rhuddlan.
 • The 40mph limit should be changed to 30mph limit all along the road.
 • We are very grateful to Rhuddlan Town Council for purchasing a Speed Indicator Device which will be in place soon on the road.
 • Also Denbighshire County council for placing the Speed Indicator in place.
 • However we are requesting a pedestrian crossing on the road, since residents and visitors are placing their lives at risk whilst trying to cross.
 • Dropped kerbs are also needed for wheelchair users.
 • Ers amser mae gennym broblem gyda gyrrwyr cerbydau yn anwybyddu cyfyngiad cyflymdra ar hyd Ffordd Abergele Rhuddlan.
 • Rydym yn gofyn am gyfyngiad o 30 milltir yr awr ar hyd y ffordd yn gyfangwbl ar hyd y ffordd.
 • Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Tref Rhuddlan am brynu dyfais dangos cyflymdra fydd wedi ei leoli ar y ffordd yn fuan.
 • Yr un modd Cyngor Sir Ddinbych am y gwaith o drefnu  lleolaid i’r peiriant.
 • Serch hynny rydym yn gofyn am groesfan i gerddwyr – mae trigolion ac ymwelwyr yn rhoi eu bywyd mewn perygl wrth groesi ar hyn o bryd.
 • Hefyd mae na angen am dirfawr am fwy o gyrbau ar y pafin i bobl sy’n teithio mewn cadeiriau olwyn.

 

Who's signing

Giles Kennedy
James Elgin
Arwel Roberts
Elfed Williams
5 signatures

Will you sign?


Showing 5 reactions

 • Giles Kennedy
  signed 2021-11-19 16:22:19 +0000
  This is a dangerous road to be 40mph
 • James Elgin
  signed 2021-11-07 15:22:54 +0000
 • Arwel Roberts
  signed 2021-11-06 13:35:01 +0000
 • Elfed Williams
  signed 2021-11-04 15:15:11 +0000
 • Marc Jones
  published this page in News 2021-11-02 15:33:01 +0000

This starts with you

We can make Wales a safer, better place to live. Sign up today and show your support.

Campaigns

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug campaigns